เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

47436203 1974016579333732 56248644055072768 n

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยจะจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั่งไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชน ครั้งที่ 5 หมวด กต (การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต)
ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นั้น วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัยและคณะเจ้าหน้าที่นำแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ทั้ง 301 หมายเลข ไปทำพิธีเสริมศิริมงคล อธิษฐานจิต ป้ายประมูล โดยพระครูวรธรรมประยุต(หลวงพ่อทุเรียน) วัดศรีคีรีสุวรรณนาราม อ.คีรึมาศ จ.สุโขทัย เพื่อความเป็นศิริมงคลและความปลอดภัย ให้กับผู้ประมูลแผ่นป้ายทั้ง 301 หมายเลข

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.