เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ในประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ด้วยโครงการ "ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน" โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำรักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัล จาก นายวิศณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีโดยการรับรางวัลในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ไกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการช่วยให้ผู้พิการเหล่านั้นมี " ก้าวใหม่" ที่มั่นใจ เพื่อก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น104192

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.