เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

"ก้าวหน้า มั่งมี โชคดีตลอดไป" ประมูลเลขสวย จ.ชัยภูมิ

chayaphumi

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญประมูลเลขสวยสำหรับรถกระบะ หมวด ผห 

ปิดประมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ประมูลทาง  internet เท่านั้น www.tabienrod.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1584

Banner . Lot26 180427 0002

 

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

 

Banner . Lot25 180420 0004

ขอเชิญประมูลเลขสวย หมวดเลข 6 "วิหคสวรรค์  บันดาลทรัพย์"  

6กฐ ,6กฒ

ประมูลวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561

ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

ขอเชิญประมูลเลขสวย สำหรับรถกระบะ กทม หมวด 2ฒฆ
ปิดประมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตามลำดับ
ประมูลทาง internet เท่านั้น www.tabienrod.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร.1584

Banner . Lot25 180420 0002

 

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

"ประมูลเลขสวยมีส่วนช่วยคนพิการ"

กรมการขนส่งทางบก

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561

 

pt

#รายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.