เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556  
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมทั่วประเทศ (เลขสวย) มารณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
 
สำหรับการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจะมีคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณา ตามลักษณะหรือสภาพความพิการ การเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนโดยถูกต้อง  ความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประโยชน์จากการนำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการไปใช้ และความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ขอรับจัดสรร
 
โดยผู้ขอรับจัดสรรต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 022718705-8 หรือ 022718888 ต่อ 2515  และ  Call Center 1584  หรือ ทางเว็บไซต์  www.roadsafefund.com

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.