เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

ประมูลเลขสวยมีส่วนช่วยเหลือผู้พิการ

Screenshot 1

นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถนับว่ามีส่วนช่วยทำบุญและช่วยเหลือสังคมได้อีกวิธีหนึ่ง

  • Hits: 299

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.