เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

อธิบดีฯให้สัภาษณ์ผ่าน รายการ " เคียงบ่าเคียงไหล่ "

scoop

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถให้เกียรติมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และร่วมสัมภาษณ์การดำเนินงานผ่านทางรายการ " เคียงบ่าเคียงไหล่ "

  • Hits: 242

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.