เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

วันที่ 29 ก.พ.59 รอก. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

kbkl

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ กรมการขนส่งทางบก 
นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ)
ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พร้อมฝากข้อคิดให้ทุกคนตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยช่วงเทศการสงกรานต์เพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

  • Hits: 239

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.